ODIA GRAMMAR: SARBANAMA, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ: ସର୍ବନାମ

ODIA GRAMMAR: SARBANAMA, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ: ସର୍ବନାମ

ODIA GRAMMAR: SARBANAMA, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ: ସର୍ବନାମ

1 / 34

Whatsapp Group
Telegram channel

ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ କାହା ବଦଳରେ ବସିଥାଏ ?

2 / 34

ଭାଷା ବ୍ୟବହାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ କି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ?

 

3 / 34

ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ?

4 / 34

କୌଣସି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?

5 / 34

ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ?

6 / 34

ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତାହାକୁ କି ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ ?

7 / 34

ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?

8 / 34

ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମକୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାବେ ନାମିକ କରାଯାଏ ?

9 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କେଉଁଟି ?

10 / 34

ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି ?

11 / 34

କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ?

12 / 34

ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ?

13 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧରୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କେଉଁଟି ?

14 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ଯରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ କେଉଁଟି ?

15 / 34

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?

16 / 34

ଆରୋପକ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷତ୍ଵ କ’ଣ ?

17 / 34

ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟି ?

18 / 34

ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ?

19 / 34

ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦର ଅନ୍ୟ ସର୍ବନାମ ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘଟିଥାଏ ତାହା କି ପ୍ରକାରର ସର୍ବନାମ ?

20 / 34

ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ନିଜେ କ୍ଲାସକୁ ଯାଇଥିଲେ – ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

21 / 34

ତୁଚ୍ଛାକୁ ଏତେ, ମୁଦି ନୁହେଁ ଗୋଡ଼ କଚାଡୁ କେତେ ? - ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

22 / 34

ପ୍ରଥମେ ଆପେ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନ – ରେଖାଙ୍କିତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

23 / 34

ଯାହାର ମନ ଯେଡ଼େ, ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତେଡେ - ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

24 / 34

ଉଭୟଙ୍କର ଜାମାର ରଙ୍ଗ ସମାନ - ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

25 / 34

ଆଜି ସମସ୍ତେ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ – ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

26 / 34

ଜୋର୍ ଯା’ର ମୁଲକ ତା’ର – ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁ ଧରଣର ?

27 / 34

ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ? - ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ ପଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

28 / 34

ଗଲି ଆଇଲି, ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କହିଲି – ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ କେଉଁ ଧରଣର ?

29 / 34

କଳ୍ପନା ମେଧାବିନୀ, ଗୀତା ସେପରି ନୁହେଁ – ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବନାମ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ?

30 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଭିନ୍ନ ?

କିଏ, କ’ଣ, କେଉଁଟି, କେହି, ସିଏ

31 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଅଲଗା ? ସକଳ, ସଭିଏଁ, ସବୁ, କେଉଁଟି, ସମସ୍ତ

32 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ଯରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଭିନ୍ନ ?

ମୋର, ମୋତେ, ତୋତେ, ଆମ, ଆମର

33 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ଯରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଅଲଗା ?
ତା, ତାହା, ତୋତେ, ତାର, ତାଙ୍କ

34 / 34

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ଯରୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମଟି ଭିନ୍ନ ?
କିଏ, କ’ଣ, କେଉଁଠି, ଯିଏ, କିଏ

Your score is

The average score is 51%

0%

 

 

Read Also : Odisha GK Mock Test

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top